Telefontid

Mandag - onsdag kl. 16-18 (sekretær)

Telefonnummer: 60528777

 

Ventetid for nye patienter.

Offentliggøres på Sundhed.dk hver måned.

Bemærk venligst, at klinikken ikke har akut-funktion.

 

Lukkedage på grund af ferie eller kurser:

Offentliggøres på Sundhed.dk

Telefon, e-mail eller SMS besvares kun på arbejdsdage.

 

Oplysninger om andre praktiserende psykiatere kan findes her:

Klik her

 

Besked til egen læge

Der sendes rutinemæssigt besked til egen læge ved behandlingens start og ved afslutningen på forløbet.

 

Pårørende

Pårørende er altid velkomne til at deltage i samtalen. Det tilrådes dog at patienten er alene ved diagnostisk interview. Nogle gange kan det være en hjælp i behandlingsforløbet, hvis pårørende inddrages.

 

Konsultationsvarighed

Første samtale varer ca. 30 minutter. Efterfølgende samtaler varer 15 minutter.

 

Blodprøver og EKG (hjertekardiogram)

Hvis det ikke er foretaget hos egen læge, bedes du få taget blodprøver og EKG for at sikre, at der ikke ligger en fysisk årsag til grund for din psykiske lidelse. Det aftales i starten af forløbet, hvorvidt det er nødvendigt.

 

Klager og indberetninger

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via dette link:

Klik her

 

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Sjælland via dette link:

Klik her

 

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link:

Klik her

 

Datalov

Klinikken passer godt på dine oplysninger og følger GDPR-loven.

Klik her

 

Tolkegebyr

Borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal selv betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for en tolk. Du er undtaget, hvis du kommer fra Grønland eller Færøerne. Du er også undtaget hvis du har en lægeerklæring som forklarer, hvorfor du ikke kan lære dansk.

Gebyret for tolkebistand er sat til:

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis (191 kr. ved brug af videotolk)

Det er Regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk.

 

Akkreditering

Klinikken er akkrediteret i 2018 under tidligere ejer uden anmærkninger.

Klik her