Afbud og udeblivelse

For at kunne få gavn af et psykiatrisk behandlingsforløb er det vigtigt, at man prioriterer de aftalte konsultationer.

 

Afbud

Afbud mindre end 24 timer før planlagt konsultation accepteres kun, hvis der er en uopsættelig årsag hertil, eksempelvis betydelig sygdom, indlæggelse mm.

Ved afbud kan det være svært at få en ny tid hurtigt. Ofte vil der være en ventetid på flere uger.

Hvis du melder afbud to gange i træk, afsluttes behandlingsforløbet.

Et afsluttet forløb betyder, at man skal have en ny henvisning fra egen læge og man vil blive betragtet som en ny patient hos en anden psykiater.

 

Udeblivelse

Hvis man udebliver fra samtaler og ikke henvender sig indenfor de efterfølgende 2 uger, vil behandlingsforløbet automatisk blive afsluttet.

Hvis man har faste tider, eller hvis man har fået flere tider (f.eks. til udredning), vil kommende tider blive slettet.

Ved udeblivelse fra første samtale afsluttes behandlingsforløbet.